Interview met Ruud Nijs: “barriers to battery storage business case can be toppled”

“Barriers to battery storage business case can be toppled”

Interview op Energy-Storage.news met Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage.

In dit interview wordt een oproep gedaan om de obstakels voor een soepele, efficiënte uitrol van energieopslagprojecten in Nederland zo snel mogelijk snel uit de weg te ruimen. Ook wordt ingegaan op de essentiële rol van energieopslag voor de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk in Europa.