Duurzaamheid

GIGA Storage heeft als doel om grootschalige energie-opslagprojecten te realiseren, vooralsnog door de inzet van batterijen, maar in de toekomst kunnen meer innovatieve opslagtechnieken worden gebruikt. Met de inzet van batterijen kan er meer duurzame energie op het elektriciteitsnet worden gezet. Bovendien kunnen batterijen de regelfunctie van kolen- en gascentrales overnemen.

In de batterijen zal voor het overgrote deel groene energie worden opgeslagen. De batterijen  zullen ervoor zorgen dat er minder groene energie verloren zal gaan (voorkomen van curtailment).

Door de inzet van batterijen om het hoogspanningsnet te stabiliseren zijn uiteindelijk kolen- en gascentrales voor die rol niet meer nodig.

Per project worden de impact van de inkoop, gebruik en hergebruik/ de ontmanteling van het project geanalyseerd en afgewogen. Voor de duurzaamheid van de Rhino batterij wordt verwezen naar de projectpagina.

GIGA Foundation

GIGA Storage zal 0,5% van de jaarlijkse netto-opbrengst aan de GIGA Foundation doneren. De GIGA Foundation gebruikt deze fondsen voor twee goede doelen:

  1. De bescherming van wilde olifanten: stroperij en de illegale handel in Ivoor vormt nog steeds een bedreiging voor olifanten en is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, waardoor deze dieren in diverse landen met uitsterven wordt bedreigd. Het aantal olifanten is de afgelopen jaren met 8% per jaar gedaald, voornamelijk als gevolg van stroperij (bron, NRC aug 2016). GIGA Foundation doneert aan organisaties die zich inzetten voor het behoud van wilde olifanten.
  2. Een verder te voltooien project in lijn met de bevordering van duurzame energie en energieopslag in ontwikkelingslanden.

 

GIGA Storage richt zich op het belangrijkste doel van duurzame ontwikkeling: “duurzame en betaalbare energie”. Om het aandeel duurzame energie op een duurzame manier te vergroten, is energieopslag een onmisbare schakel. GIGA Storage investeert in energie-infrastructuur en schone energietechnologie voor de component opslag.