Duurzaamheid

“GIGA Storage zal de balancerende rol van fossiele energiecentrales overnemen en speelt zo een onmisbare rol in de realisatie van de energietransitie.” 

ENERGIEOPSLAG IS DE ONTBREKENDE SCHAKEL IN DE ENERGIETRANSITIE.

nieuwe duurzame oplossingen

Het opwekken van elektriciteit op een duurzame manier vraagt om nieuwe oplossingen. De opwek van energie met behulp van zon en wind kent een zeer volatiel karakter, waarbij energie vaak niet wordt opgewekt wanneer dat gevraagd wordt. Momenteel wordt het verschil tussen vraag en aanbod van energie op het net gebalanceerd met behulp van fossiele energiecentrales. Battery energy storage systems kunnen deze balancerende rol overnemen en zo kolen- en gascentrales afschakelen. GIGA Storage is erop gericht een instrumentele rol te spelen in deze transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energienetwerk in Europa. 

MATERIALITEIT – GIGA STORAGe

Materialiteit is onderdeel van verschillende duurzaamheidsrapportages die zijn opgezet om bedrijven een raamwerk te bieden voor het rapporteren over non-financiële informatie. Materialiteitsonderwerpen zijn ontworpen om een overzicht te geven van de meest significante impact van organisaties op de economie, omgeving en samenleving. Gebaseerd op deze standaarden heeft GIGA Storage 3 significante impact factoren geïdentificeerd.  

CARBON VOETAFDRUK

Momenteel wordt het verschil tussen vraag en aanbod van energie op het net gebalanceerd met behulp van fossiele energiecentrales. Battery energy storage systems kunnen deze balancerende rol overnemen en zo kolen- en gascentrales afschakelen.  

Wanneer er een productieoverschot is van (bij voorkeur) groene energie kan onze batterij worden volgeladen met dit overschot. Op het moment dat de vraag van energie het aanbod overstijgt kan de energie die eerder is opgeslagen worden terug geleverd. Zo wordt voorkomen dat op deze momenten kolen- of gascentrales worden aangezet. Om dit inzichtelijk te maken ziet u hiernaast een meter met de tot nu toe totaal vermeden Co2 uitstoot door de inzet van onze GIGA Batterijen. Voor de besparing en duurzaamheid van elk specifiek project wordt verwezen naar de projectpagina. 

De meters per project beginnen negatief omdat de Co2 uitstoot in de ontwikkelingsfase (Bouw, transport en installatie) van de batterij wordt meegenomen in de berekening. 

RHINO BATTERIJ Dashboard

BETAALBAAR, BETROUWBAAR EN DUURZAAM ENERGIE SYSTEEM

Grootschalige energieopslag van duurzame stroom kan de balancerende rol van kolen- en gascentrales overnemen. De opwek van zonne- en windenergie kent een volatiel karakter, maar door energie op te slaan op momenten van een productieoverschot kan deze groene energie weer worden geleverd op momenten dat particulieren en bedrijven daarnaar vragen. Dit resulteert in een betrouwbaar, betaalbaar en bovenal duurzaam energiesysteem waarbij lokaal opgewekte energie efficiënt wordt benut. 

Het afvlakken van piekmomenten van energieproductie zorgt er namelijk voor dat de ruimte op het net beter verdeeld wordt waardoor meer particulieren, bedrijven en zonne- en wind producenten aangesloten kunnen worden op het net.  

SUPPLY CHAIN

De supply chain van onze GIGA Batterijen is te verdelen in upstream, operationele fase en downstream. Waar de inzet van grootschalige energieopslag gedurende de operationele fase een positieve impact heeft op bijvoorbeeld het voorkomen van Co2-uitstoot, levert de supply chain ook negatieve impact. De upstream bestaat uit de productie, het transport en de bouw van het energie opslagsysteem. Hierbij wordt Co2 uitgestoten en bovendien worden vaak zware metalen als kobalt, koper en nikkel in een grootschalige batterijen verwerkt. Ook zijn deze metalen niet eindig beschikbaar wat betekend dat recycling en hergebruik van groot belang zijn gedurende en na de degradatie fase van de batterijen. 

GIGA Storage probeert elk project weer een stap in de goede richting te zetten. Waar in het GIGA Rhino project nog kobalt is verwerkt, is de GIGA Buffalo volledig kobalt vrij. Om de CO2 uitstoot in het Buffalo-project te beperken is GIGA Storage daarnaast op zoek gegaan naar duurzamere alternatieven om de betonnen fundering aan te leggen. Hieronder wordt verwezen naar het rapport over duurzaam beton. 

Fair-Cobalt-Alliance logo

Fair Cobalt Alliance

Door zich aan te sluiten bij de Fair Cobalt Alliance zet GIGA Storage zich in om het mijnen van kobalt menselijker en duurzamer te maken.

GIGa foundation

GIGA Storage doneert 0.5% van de jaarlijkse winst aan de GIGA Foundation.