Rhino

GIGA Storage is ontwikkelaar, manager en investeerder van energieopslag in grootschalige duurzame projecten in Europa met als doel gas- en kolencentrales te vervangen en te zorgen voor netstabiliteit. 

DE RHINO BATTERIJ

De Rhino batterij, met een vermogen van 12 MW/7,5MWh was bij de oplevering in 2020 de krachtigste batterij van Nederland. De hoeveelheid energie die op jaarbasis in de Rhino Batterij wordt opgeslagen is te vergelijken met het totale elektriciteitsverbruik van ca. 5.000 huishoudens per jaar: een GIGA batterij! 

De Rhino batterij is in 2020 geplaatst op de locatie bij het testcentrum van de Wageningen University & Research te Lelystad, direct naast het windmolenpark Neushoorntocht. 

Het primaire doel van deze batterij is om een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet te zetten. Dit doen we door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt.  Daarnaast wordt met behulp van de Rhino batterij het elektriciteitsnet gestabiliseerd. De Rhino batterij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de COuitstoot. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie. 

Vermogen / capaciteit  12 MW/ 7,5 MWh 
Batterijtechnologie  Lithium NMC 
Leverancier  NEC 
EPC  Equans 
Opgeleverd  2020 
Aansluiting  Smart grid Oost-Flevoland 
CO2 besparing gedurende looptijd  .. 

THE FUTURE OF ENERGY STORAGE, TODAY

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag.
Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten.