GIGA Storage ontwikkelt grootste energieopslagproject van Europa in België

Amsterdam, 12 januari 2024 – GIGA Storage kondigt aan dat zij een 600 MW energieopslag project met een totale opslagcapaciteit van 2.400 MWh, genaamd Green Turtle, gaan ontwikkelen in Dilsen-Stokkem, België.
Dit baanbrekende project, strategisch geplaatst naast een nieuw 380kV hoogspanningsstation van Elia, gaat een sleutelrol spelen bij de energietransitie binnen België en Europa.

Dit initiatief zal een wezenlijke bijdrage leveren aan het energienet door opgeslagen hernieuwbare energie te leveren in tijden van lage zon- en windproductie, waardoor de afhankelijkheid van kolen- en gascentrales verminderd wordt.

Het nieuwe batterijpark zal een opslagcapaciteit hebben van 2.400 MWh. Dat betekent dat hier per dag het gemiddelde energieverbruik van 330.000 gezinnen kan worden opgeslagen en terug op het elektriciteitsnet worden gezet. Zo dragen we bij aan de energietransitie, de verdere uitbouw van een betrouwbaar energienetwerk en betaalbare energie voor iedereen. De gekozen locatie bevindt zich aan de hoogspanningslijn van Van Eyck naar Gramme en staat in verbinding met het Nederlandse net.

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage:
“Met dit soort grote energieopslagprojecten dragen wij bij aan energiezekerheid, tijdens maar ook na de energie-transitie van fossiel naar hernieuwbaar. Door grootschalige energieopslag op strategische locaties te ontwikkelen zullen de energieprijzen stabieler worden en zullen we steeds minder afhankelijk worden van de import van (fossiele) energie. Hoewel dit project de allergrootste batterij van Europa zal worden, is er de komende jaren veel meer opslagcapaciteit nodig. GIGA Storage wil daar een belangrijke rol in blijven spelen met haar ambitie van 5 GW geïnstalleerd vermogen in 2030. Zo wordt in Nederland gewerkt aan een grote batterij in Delfzijl en verwacht GIGA de komende jaren nog meerdere van dit soort projecten in diverse Europese landen te kunnen aankondigen.”

Joeri Siborgs, General Manager GIGA Storage Belgium:
“Dit project wordt ontwikkeld op een industrieel terrein waar al eerder initiatief voor was om een batterij te ontwikkelen. De vergunningsaanvraag is ingediend en wij verwachten nog in 2024 een aanvang te kunnen maken met de daadwerkelijke bouw. GIGA Storage streeft ernaar om voor 2030 de realisatie van 3 GW aan batterijopslag in België te realiseren.”

Over GIGA Storage Belgium
GIGA Storage Belgium is een energiebedrijf dat grootschalige energieopslagprojecten ontwikkelt en inzet binnen het Belgische energienetwerk. GIGA Storage gelooft dat grootschalige energieopslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen een antwoord biedt op het afschakelen van fossiele brandstoffen zonder de energiebevoorrading in gevaar te brengen. Wij denken de kernuitstap in 2025 te kunnen vergemakkelijken en hebben de ambitie om vóór 2030 in België 3 GW batterijopslag te realiseren.

Over GIGA Storage
GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om een belangrijke speler van energieopslag in Europa te worden, om zo duurzaam opgewekte energie volledig te kunnen benutten. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.