RHINO BATTERIJ

De Rhino batterij, met een vermogen van 12 MW, is het krachtigste batterijproject van Nederland. De hoeveelheid energie die op jaarbasis in de Rhino Batterij wordt opgeslagen is te vergelijken met het totale elektriciteitsverbruik van ca. 5.000 huishoudens per jaar: een GIGA-batterij!

De Rhino batterij is in 2020 geplaatst op de locatie bij het testcentrum van de Wageningen University & Research te Lelystad, direct naast het windmolenpark Neushoorntocht.

Het primaire doel van deze batterij is om een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet te zetten. Dit doen we door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt.  Daarnaast wordt met behulp van de Rhino batterij het elektriciteitsnet gestabiliseerd. De Rhino batterij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie.

Investeren

Het belang van de Rhino batterij voor de energietransitie is onderkend door de Nederlandse overheid. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de batterij met een subsidie van € 2.6 miljoen, in het kader van de regeling “Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie”, beter bekend als DEI+.

In 2019 is via de Crowdfunding bij Duurzaaminvesteren is een bedrag van ruim € 3.6 miljoen opgehaald voor de realisatie van de Rhino batterij.

Medio december 2020 start een nieuwe crowdfunding, voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Duurzaam Investeren.

Duurzaam investeren

Duurzaamheid

De Rhino batterij levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie.

CO2 besparingen

12,532,800 Kg CO2 per jaar (voor gebruiksfase)

Voor de Rhino batterij zijn de impact van de inkoop, gebruik en hergebruik/ ontmanteling van het project geanalyseerd en afgewogen. Hiervoor is een white paper opgesteld, welke beschikbaar is op aanvraag.

Household

7.200

Trees

627.000

Return flights to New York

6.300

Over de batterijen

De Rhino batterij is geleverd door NEC Energy Solutions (NEC ES). NEC ES ontwikkelt en produceert geavanceerde batterijsystemen en heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van grootschalige energieopslag. NEC ES wordt algemeen erkend als pionier en leider op de markt voor energieopslag op utiliteitsschaal. NEC ES heeft sinds 2008 meer dan 900 MW aan energieopslag projecten gerealiseerd.

In de media

Krachtigste batterij van Nederland om pieken in stroomnet op te vangen

Giga Storage versnelt de energietransitie met de krachtigste batterij van Nederland

BNR Nieuws Radio interview met Ruud Nijs, CEO