PROJECTS UNDER DEVELOPMENT

GIGA Storage is ontwikkelaar, manager en investeerder van energieopslag in grootschalige duurzame projecten in Europa met als doel gas- en kolencentrales te vervangen en te zorgen voor netstabiliteit.

BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS (BESS)

Battery Energy Storage Systems (BESS) zijn energieopslag systemen, in het kort batterijen, die energie opslaan in de vorm van elektriciteit. Deze batterijen kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet, windparken en zonneweides om tijdelijk energie op te slaan en congestie op het net te voorkomen. De maximale belasting van het elektriciteitsnet wordt voor het grootste deel van het jaar niet behaald. Slechts enkele malen, soms maar een paar uur per jaar, is er sprake van een maximale belasting op een netvlak, een onderdeel van het elektriciteitsnet. Voor deze piekmomenten kan het opslaan van energie een snelle, eenvoudige en betaalbare oplossing bieden. Voor de overige netvlakken kan de capaciteit gewoon worden ingezet. Het hoogspanningsnet is als een snelweg waarop nooit een file mag ontstaan. En net als bij echte snelwegen zijn die op de meeste momenten rustig en staan er alleen op bepaalde momenten files.

Met de installatie van de GIGA Rhino batterij in 2020 heeft GIGA Storage de eerste stap gezet naar de toepassing van grootschalige energieopslag in Nederland. GIGA Rhino is als pilotproject opgezet in samenwerking met de Wageningen Universiteit & Research. Met de daaropvolgende projecten als GIGA Buffalo en GIGA Elephant maakt GIGA Storage verdere stappen in het realiseren en versnellen van de energietransitie. Hieronder staan al onze projecten nader toegelicht.

THE FUTURE OF ENERGY STORAGE, TODAY

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag.
Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten.