Persbericht: GIGA Rhino

GIGA STORAGE VERSNELT DE ENERGIETRANSITIE MET DE KRACHTIGSTE BATTERIJ VAN NEDERLAND

  • Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie.
  • Hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, brengen meer schommelingen met zich mee, en de trend waarbij consumenten van energie steeds vaker ook producenten zijn, zet door.
  • Het wordt daardoor steeds complexer om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten en het elektriciteitsnet in balans te houden.
  • Om pieken en dalen op te kunnen vangen en duurzame energie niet verloren te laten gaan zal GIGA Storage op strategische plekken in Nederland zeer krachtige batterijen plaatsen.
  • In het derde kwartaal van 2020 plaatst GIGA Storage een eerste batterij van 12 MW in Nederland. De hoeveelheid energie die op jaarbasis in de Rhino batterij wordt opgeslagen is te vergelijken met het totale elektriciteitsverbruik van ca. 5.000 huishoudens.
  • Een belangrijke stap om de energietransitie in Nederland te versnellen.

In het derde kwartaal van 2020 zal de eerste batterij operationeel zijn. Deze wordt geplaatst bij het landelijk praktijkcentrum voor duurzame energie Acrres te Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research. De batterij wordt aangesloten op het

Windmolenpark Neushoorntocht. De batterij heeft daarom de naam “Rhino batterij” gekregen.

Het primaire doel van deze batterij is om een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie, op het juiste moment, op het elektriciteitsnet te zetten. Dit doen we door de batterij zo in te zetten dat je optimaal gebruik maakt van de duurzame energieproductie.

Windnet is de eigenaar van het lokale elektriciteitsnet. De komende jaren worden er meerdere grootschalige wind- en zonneparken in Lelystad gerealiseerd en op dit net aangesloten. Hiervoor wordt een smart-grid ontwikkeld, waarbij de batterij het afschakelen van duurzame energiebronnen gaat beperken. Project Rhino levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Door de duurzame energie in de batterij op te slaan gaat deze energie niet verloren.

EERSTE BATTERIJ DANKZIJ SUBSIDIE ‘DEMONSTRATIE ENERGIE EN KLIMAATINNOVATIE’

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de eerste batterij met een subsidie van € 2.6 miljoen, in het kader van de regeling “Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie”, beter bekend als DEI+.

CROWDFUNDING VAN START

Komende week start een crowdfunding actie bij Duurzaaminvesteren. Hiervoor wordt een obligatielening uitgegeven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de GIGA Storage website of via www.duurzaaminvesteren.nl.

RUUD NIJS, CEO VAN GIGA STORAGE

“Door de toename van duurzame energie zal er steeds meer behoefte komen aan energieopslag. Opslag en controle van elektriciteit is onmisbaar voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De Rhino batterij levert ook een belangrijke bijdrage om de regelfunctie van kolen- en gascentrales over te nemen.”

RUUD KOORNSTRA, RAAD VAN ADVIES VAN GIGA STORAGE

“De energietransitie is gelijk aan een ‘perfect storm’. Energy storage initiatieven zoals deze zijn van cruciaal belang voor de overschakeling naar een duurzame energiehuishouding. En hiermee kan Nederland dan weer koploper worden met benefits voor de wereld en de BV Nederland.”

OVER GIGA STORAGE

GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om marktleider van energieopslag in Europa te worden, om duurzaam opgewekte energie volledig te kunnen benutten.

GIGA STORAGE WERKT IN DIT PROJECT SAMEN MET DE VOLGENDE PARTNERS:

Acrres, ENGIE, Innofunding, Movares, NEC, Peta Watts, Royal HaskoningDHV, NortonRoseFulbright, Van Rossum, RSM, TNO, Ventolines, Windnet en de WUR.

MEER INFORMATIE?

Maarten Quist, COO, +31654350035
Maarten.Quist@giga-storage.com
https://giga-storage.com/