PROJECTEN IN ONTWIKKELING

GIGA Storage heeft een uitgebreide pijplijn van energieopslagprojecten van in totaal meer dan 2 GW in verschillende fases van initiatief tot ontwikkeling. Dit zijn zowel grootschalige energieopslagprojecten als (kleinere) herhaalbare energieopslagprojecten. Voorbeelden zijn de projecten waarbij energieopslagcapaciteit wordt verhuurd aan grote energiebedrijven en het plaatsen van batterijen bij zon- en windparken met een te kleine netaansluiting.

TOEPASSINGEN ENERGIEOPSLAG

De manier waarop we elektriciteit verbruiken, verandert. Met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen en lokale opwekking, evolueert het energielandschap. Maar nieuwe oplossingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij investeren in technologie om deze kritieke infrastructuur te transformeren om de modernisering van het elektriciteitsnet te versnellen, met energieopslag als buffer van de elektriciteitsnetwerken van morgen.

 

Met de introductie van energieopslag hebben we nu de technische mogelijkheden om veerkrachtige netwerken te creëren die effectief interacteren met hernieuwbare energiebronnen, microgrids en lokale opwekking en die investeringen in grotere netcapaciteit kunnen beperken.

OPSLAG VOOR ZONNEWEIDES EN/ OF WINDPARKEN

Ontgrendel het volledige potentieel van hernieuwbare energiebronnen. Door hernieuwbare energiebronnen te combineren met opslag, kunnen de pieken van zonne- en windenergie, worden opgevangen en aan de markt worden aangeboden wanneer dat het meest interessant is. Hernieuwbare energieprojecten met energieopslag gaan de komende jaren een meerwaarde geven ten opzichte van projecten die alleen hernieuwbaar zijn. Op dit moment zijn we met verschillende eigenaren van zon- en windparken bezig om de businesscase voor zonnepark en energieopslag te integreren, het knelpunt van de transportkosten vormt hier een belangrijke uitdaging.

OPSLAG VOOR ZONNEDAKEN

Door uw zonnedak te koppelen aan opslag, kunt u zoveel mogelijk zonne energie zelf gebruiken. GIGA Storage is met ontwikkelaars van zonnedaken de businesscase aan het bouwen om energieopslag bij hun zonnedaken te plaatsen, zodat zoveel mogelijk opgewekte groene energie zelf kan worden geconsumeerd ook op momenten dat de zon niet schijnt.

Energieopslag kan ook worden ingezet om de gebruikspiek te verlagen wat voor grotere verbruikers een aanzienlijke besparing in de transportkosten kan opleveren. Daarnaast zijn er steeds meer beperkingen om netaansluitingen aan te laten passen. Er zijn zowel leveringsbeperkingen als terugleverings beperkingen afhankelijk van de regio. GIGA Storage is met een ontwikkelaar van zonnedaken de businesscases aan het doorrekenen om nieuwbouw energie zelfvoorzienend te realiseren. Het doel is dat de gebruiker van het gebouw geen energie meer van het net afneemt, maar  de energie die op haar eigen dak is opgewekt gebruikt. Dit gaat dus een stap verder dan energieneutraal op jaarbasis en levert een enorme CO2 -besparing op.

OPSLAG VOOR NETBEHEERDERS

Betrouwbaarheid van het distributiesysteem
Verhoog de operationele efficiëntie van het systeem en verbeter de stabiliteit tijdens storingen. Het distributienetwerk wordt in toenemende mate belast door nieuwe bronnen van belasting, zoals elektrische voertuigen, en lokale opwekking. Batterijopslag kan intermitterende lokale opwekking absorberen en het net isoleren tegen plotselinge pieken in de lokale belasting, waardoor de distributie-infrastructuur wordt ontlast. Energieopslag kan de output van blindvermogen beheren, meestal gelijktijdig en onafhankelijk van het werkelijke vermogen. Dergelijk reactief vermogen kan worden gebruikt om diensten te verlenen die de netspanning op peil houden. Dit is een kritieke lokale service die apparatuur beschermt, de stroomkwaliteit handhaaft en transmissieverliezen vermindert. GIGA Storage start binnenkort het onderzoek met een DSO om de inzet van energieopslag in haar netwerk verder uit te werken, meer info volgt.


Hernieuwbare integratie
Energieopslag is de meest responsieve en flexibele asset die beschikbaar is en die de volatiliteit kan neutraliseren die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen in het netwerk. Energieopslag heeft geen minimaal instelpunt en is bidirectioneel – het kan zowel stroom van het netwerk leveren als absorberen en als buffer fungeren.


Transmissie en distributie
Bestaande transportcapaciteit vergroten zonder direct nieuwe lijnen aan te leggen. Traditionele projecten voor uitbreiding van netcapaciteit zijn grote kapitaalinvesteringen en hebben een lange doorlooptijd. De aanzienlijke groei van hernieuwbare energiebronnen kan niet alleen worden opgelost met de uitbreiding van netcapaciteit. Daarnaast is het net uitgelegd om de top 10% van de piekvraag, welke doorgaans in minder dan 1% van het jaar plaatsvindt, te kunnen transporteren. Met de energieopslagsystemen van GIGA Storage kunnen deze pieken worden opgevangen waardoor investeringen in het netwerk gedeeltelijk kunnen worden gereduceerd. Door energieopslag op strategische plaatsen in het distributienet op te nemen wordt congestie voorkomen en voorkomt het afschakelen van hernieuwbare energiebronnen.

In de media

Krachtigste batterij van Nederland om pieken in stroomnet op te vangen

Giga Storage versnelt de energietransitie met de krachtigste batterij van Nederland

BNR Nieuws Radio interview met Ruud Nijs, CEO