STORAGE AS A SERVICE

GIGA Storage biedt energieproducenten of -afnemers Storage-As-A-Service (StaaS) aan om snel te kunnen reageren op schommelingen in de energiemarkt.  

VOLATILITEIT IN DE ENERGIEMARKT

In de huidige energie transitie bewegen we van fossiele energiebronnen voor opwek van elektriciteit zoals gas en kolen, naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Bij het opwekken van elektriciteit met zon en wind kunnen we alleen gebruik maken van de duurzame energiebron als die beschikbaar is, namelijk wanneer de zon schijnt en als het waait. Dit wordt ook wel “niet-regelbare” elektriciteit opwek genoemd, want we zetten deze opwek niet zomaar aan of uit, of hoger of lager.  

Voor het energiesysteem betekent het dat het lastig te voorspellen is hoeveel duurzame energie er beschikbaar is gedurende een dag. Dus ook voor duurzame energieproducenten/afnemers met zonne- en windenergie die zij verkopen aan de klanten of de energiemarkt.  

Batterijen kunnen kortstondig worden ingezet om deze tekorten en overschotten op te vangen bij duurzame energie-opwek of te helpen het energiesysteem in balans te houden door actief balanceringsproducten  aan te bieden aan landelijke of regionale netbeheerders.   

ONZE service op maat

StaaS is onze service voor opslag van elektriciteit waarbij de afnemer beschikking heeft over het aansturen van een batterij via het GIGA IT Platform en kan daarmee de batterij zo slim mogelijk inzetten in combinatie met het eigen elektriciteitsportfolio van energieverbruikers en-opwekkers. De klant kan het snelle regelbare vermogen van een batterij gebruiken voor de verschillende markten zoals de intra-day , FRC, aFRR en onbalans markt. Voor afname van STAAS worden commerciële afspraken en technische randvoorwaarden vastgelegd in lange termijn contracten die het mogelijk maken (een deel) van de opslagcapaciteit in te zetten naar eigen behoefte.  

the future of energy storage, today

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag.
Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten.