Elephant

GIGA Storage is ontwikkelaar, manager en investeerder van energieopslag in grootschalige duurzame projecten in Europa met als doel gas- en kolencentrales te vervangen en te zorgen voor netstabiliteit.

DE ELEPHANT BATTERIJEN

Op dit moment zijn meerdere grootschalige energieopslagprojecten in ontwikkeling om diensten te leveren aan de hoogspanningsnetbeheerder TenneT.
Het doel is om diensten te leveren die het hoogspanningsnet in balans houden en congestieproblemen oplossen. Hiermee willen we de diensten die nu door gas en kolencentrales worden geleverd overnemen. Dit zijn langjarige ontwikkeltrajecten.
Zodra we meer informatie over deze projecten kunnen delen, vindt u dat op deze pagina. 

the future of energy storage, today

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag.
Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten.