OVER ONS

GIGA Storage is het energiebedrijf dat grootschalige energieopslagprojecten ontwikkelt, realiseert en inzet. Wat onze oplossing zo uniek maakt, is de slimme combinatie tussen hardware en software!

DE REIS VAN GIGA STORAGE TOT NU……

Mission statement

Met GIGA batterijen de weg vrijmaken om 
kolen- en gascentrales af te schakelen”  

MISSIE

“Onze missie is om fossiele energie centrales af te schakelen door het realiseren van grootschalige energieopslag.” 

Om dit doel te halen, hebben wij de ambitie om vóór 2030 in heel Europa 3 GW batterijopslagcapaciteit te ontwikkelen en te realiseren. Dit kan enkel plaatsvinden door een combinatie van Nederlandse en Europese groei.

De manier waarop we elektriciteit verbruiken en opwekken, verandert. Met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen en lokale opwekking, evolueert het energielandschap. Duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie zijn voldoende aanwezig om ons van elektriciteit te kunnen voorzien. Echter wordt deze duurzame opwek momenteel niet optimaal benut en komt onbalans en congestie steeds vaker voor op het elektriciteitsnet.

GIGA Storage is het energiebedrijf dat grootschalige energieopslagprojecten ontwikkelt, realiseert en inzet. Wat onze oplossing zo uniek maakt, is de slimme combinatie tussen hardware en software!   

VISIE


Door de inzet van onze GIGA batterijen, helpen wij duurzaam opgewekte energie op een slimme manier te gebruiken en dragen wij bij aan de oplossing van het congestie en onbalansprobleem op het net.

De executie hiervan doen wij door GIGA krachtige batterijen op strategisch slimme plekken te plaatsen om zo duurzame energieopslag optimaal te managen en op het juiste moment, aan de juiste afnemer en op de juiste plaats energie te kunnen leveren. Door batterijen op strategische locaties te plaatsen wordt congestie voorkomen en netstabiliteit gewaarborgd.  

GIGA Storage heeft een uitgebreide pijplijn van energieopslagprojecten in Europa van in totaal meer dan 10 GWh in verschillende fases van initiatief tot ontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. Energieopslagcapaciteit wordt verhuurd aan grote energiebedrijven en diensten worden geleverd aan de netbedrijven om het elektriciteitsnet te balanceren en congestie op te lossen met duurzame energie.  

GIGA STORAGE BELGIë

GIGA Storage Belgium ontwikkelt en zet grootschalige energieopslagprojecten in binnen het Belgische energienetwerk. Wij geloven dat grootschalige energieopslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen een antwoord biedt op het afschakelen van fossiele brandstoffen zonder de energiebevoorrading in gevaar te brengen. Wij hebben de ambitie om vóór 2030 in Europa 5 GW batterijopslag te realiseren.

THE FUTURE OF ENERGY STORAGE, TODAY

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag. Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten. 

HOE HET WERKT


De energietransitie zorgt ervoor dat steeds meer groene energie, zoals zon- en windenergie, wordt aangesloten op het net. Dit is een fantastische ontwikkeling maar deze nieuwe vormen van energie opwek zijn minder betrouwbaar dan de opwek met behulp van fossiele brandstoffen. Wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait is er een tekort aan energie aanbod. Aan de andere kant wordt er overdag vaak te veel energie opgewekt waardoor groene energie moet worden afgeschakeld en verloren gaat.

Om efficiënt om te gaan met groen opgewekte energie moeten deze
piekmomenten in vraag en aanbod worden gebalanceerd. Door een batterij op te laden in periode van aanbodoverschot en te ontladen in geval van een energietekort, wordt het net gestabiliseerd zonder dat daar fossiele brandstoffen voor nodig zijn.

Neem Contact met ons op

GIGA Storage is het energieopslagbedrijf dat grootschalige energieopslagprojecten ontwikkelt, realiseert en inzet. Wat onze oplossing zo uniek maakt, is de slimme combinatie tussen hardware en software!

GIGA Storage Nederland

Amstelzijde 85A
1184 TZ Amstelveen

Oranjebaan 13
1183 NN Amstelveen

KvK nr. 71586334

GIGA Storage Belgium

Agropolis Park 101
3640 Kinrooi

BTW BE0798.175.089

HEEFT U EEN VRAAG OF OPMERKING?