ONZE OPLOSSINGEN

GIGA Storage realiseert grootschalige duurzame energieopslag.
Door slim gebruik van grootschalige energieopslag kunnen partijen sneller worden aangesloten tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij meer duurzame energie wordt benut en fossiele brandstofcentrales versneld kunnen worden gesloten. 

NIEUWE UITDAGINGEN

De manier waarop we elektriciteit verbruiken en opwekken, verandert. Met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen en lokale opwekking, evolueert het energielandschap. Maar nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.  Duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie zijn voldoende aanwezig om ons van elektriciteit te kunnen voorzien. Echter wordt deze duurzame opwek niet optimaal benut.   

Het elektriciteitsnetwerk is een conventioneel systeem dat is ingericht op de productie van energie uit fossiele brandstoffen. Er moet voldoende ruimte zijn om opgewekte energie te transporteren via het hoogspanningsnet. Het grote probleem is dat het aanbod gedreven karakter van het opwekken van hernieuwbare energie tot enorme productiepieken leidt. Hierdoor komt congestie steeds vaker voor. 

Naast het veroorzaken van congestie problematiek, tast de toename van duurzame energieproductie de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet aan. De toenemende volatiliteit van het energieaanbod maakt dat onbalans tussen energieverbruik en ā€“productie steeds vaker voorkomt.  

ONZE OPLOSSINGEN

Doordat GIGA Storage batterijen plaatst op strategische locaties in het net, wordt bijgedragen aan het creĆ«ren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem.  

GIGA Storage heeft een uitgebreide pijplijn van energieopslagprojecten in Europa van in totaal meer dan 10 GWh in verschillende fases van initiatief tot ontwikkeling. We investeren in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. Energieopslagcapaciteit wordt verhuurd aan grote energiebedrijven en diensten worden geleverd aan de netbedrijven om het elektriciteitsnet te balanceren en congestie op te lossen. 

VOORKOMEN VAN CONGESTIE

Door de groei van duurzame energieproductie en de toenemende elektrificatie kan ons net het transport van elektriciteit niet altijd verwerken. Dit wordt congestie genoemd. Het hoogspanningsnet is als een snelweg waarop nooit een file mag ontstaan. En ook hier is ons net op de meeste momenten rustig en staan er alleen op bepaalde momenten files. Deze files zijn piekmomenten van energieproductie die resulteren in het bereiken van de maximale transportcapaciteit. Door het bereiken van deze maximale capaciteit kunnen particulieren, bedrijven en zonne- en wind producenten niet worden aangesloten op het net. 

Om deze congestie problematiek op te lossen wordt het elektriciteitsnet nu uitgebreid. Dit wordt gebouwd naar de maximale piek die op papier zou kunnen plaatsvinden. Maar, in plaats van netten te verzwaren en af te stemmen op de theoretische maximale piek, is het vaak beter om energieopslag te plaatsen op strategische plekken. Hierdoor creĆ«ren we een efficiĆ«nter elektriciteitsnet met goedkopere maatschappelijke kosten. Opslag en controle van elektriciteit is onmisbaar voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag in Europa om zo congestie te voorkomen en om meer partijen aan te kunnen sluiten op het net.  

CREƋREN VAN NETSTABILITEIT

Door de aansluiting van steeds meer duurzame energieproductie maakt het energiesysteem een structurele verandering door. In plaats van een vraag gedreven karakter ontwikkelt het systeem zich tot een productie gedreven netwerk. Wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait is er een tekort aan energie aanbod. Aan de andere kant wordt er overdag vaak te veel energie opgewekt waardoor duurzame energie wordt verhandeld tegen negatieve prijzen of zelfs wordt afgeschakeld en verloren gaat. 

Om de energietransitie waar te maken zonder dat de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wordt aangetast is grootschalige energieopslag nodig. Door een batterij op te laden in periodes van aanbodoverschot en te ontladen in geval van een energietekort, wordt het net gestabiliseerd. GIGA Storage helpt het net te stabiliseren door de opgeslagen energie aan te bieden op momenten dat dit nodig is.        

DE INZET VAN OPSLAG IN HET ELEKTRICITEITSNETWERK

GIGA Storage zet grootschalige energieopslag in op drie verschillende manieren. Door deze inzet wordt zowel het elektriciteitsnet gestabiliseerd als lokale congestie voorkomen. 

TSO

Op het hoogspanningsnet zijn balancerende producten noodzakelijk om het net landelijk stabiel te houden. Door via verschillende markten capaciteit aan te bieden kan GIGA Storage op een duurzame manier balanceringsdiensten leveren.  

DSO

De regionale netbeheerders worden op vrijwel alle middenspanningsstations geconfronteerd met congestie. Dit is op te lossen door de kabels en de stations te vergroten, maar in veel gevallen zal het plaatsen van grootschalige energieopslag een sneller en goedkopere oplossing zijn. 

Bedrijventerreinen

Door ā€œachter de meterā€ energieconsumenten- en producenten in combinatie met een batterij, te laten opereren, kunnen veel meer partijen aangesloten worden bij de regionale netbeheerder. Ook voor zon- en windproductie geldt dat de combinatie met grootschalige energieopslag voordelen wat betreft efficiĆ«ntie zal opleveren.