nieuwe crowdfunding ronde giga storage

OVER DIT PROJECT

Vanaf de bouwfase zullen de projecten van de uitgevende instelling extern worden gefinancierd. Tot dat moment moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding, zoals de analyse van de financiële, technische en juridische gevolgen van aanstaande projecten, het vastleggen van locaties en het door experts laten opstellen van rapporten ten behoeve voor de financiers vanaf de bouwfase. Om de investeringen ten behoeve van de ontwikkelingsfase te bekostigen heeft de uitgevende instelling besloten tot de uitgifte van de obligatielening.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

De uit te geven obligatielening kent een looptijd van twee (2) jaar gerekend vanaf de Ingangsdatum en biedt een vaste rente van 8,00% op jaarbasis. Vanaf de ingangsdatum zal halfjaarlijks achteraf, op de rentedatum, de verschuldigde rente betaald worden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost. De obligatielening wordt uitgegeven door GIGA Storage B.V. en is niet achtergesteld (en zal ook niet achtergesteld worden) aan een andere (toekomstige) financiering aangetrokken door GIGA Storage B.V.

OPLOSSINGEN VOOR DE TOEKOMST

Liander is de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. Wij zorgen ervoor dat 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven stroom en gas kunnen gebruiken. Het is onze taak om de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Daarom onderhouden en vernieuwen we het bestaande energienet, en staan we dag en nacht klaar om storingen op te lossen. Daarnaast verzwaren we het elektriciteitsnet op plekken waar meer capaciteit nodig is met nieuwe kabels, verdeelstations en transformatorhuisjes. Zodat onze klanten altijd energie kunnen gebruiken. Nu en in de toekomst.

DUURZAAMHEID

GIGA Storage focust op de SDG: duurzame en betaalbare energie. Om het aandeel hernieuwbare energie op een duurzame manier te vergroten, is energieopslag een onmisbare schakel. Giga-opslag draagt bij aan het stimuleren van investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie voor de opslagcomponent.

Zij zetten zich actief in voor bewustmaking, voorlichting en verbetering van de menselijke en institutionele capaciteit op het gebied van mitigatie, aanpassing, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing voor klimaatverandering. Dat doet zij onder meer door duurzaamheidslessen te geven op scholen in Ouderkerk aan de Amstel, waar bewustwording en de impact van klimaatverandering wordt onderwezen. Verder betreedt GIGA Storage het podium in debatten over de energietransitie.

OVER GIGA STORAGE

GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om key player van energieopslag in Europa te worden, om zo duurzaam opgewekte energie volledig te kunnen benutten. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

https://www.duurzaaminvesteren.nl/projecten/giga-storage-bv/