Lars Rupert

Lars Rupert heeft een zeer uitgebreide ervaring in structurering, fusies en overnames. Hij is betrokken geweest bij vele (her) financieringsprojecten en het opzetten van internationale investeringsfondsen en investeringsstructuren. Lars is als CFO verantwoordelijk voor financiën en juridische zaken.

“Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op”

Overige teamleden