Persberichten

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage, doet tijdens zijn presentatie op de Vakbeurs Energie 2021 een oproep aan Den Haag:
“Er is zeer veel energieopslag nodig in Europa in 2035. Momenteel kan energieopslag alleen in een gesloten distributie systeem (GDS) winstgevend zijn, mits je beschikt over de juiste mix van kennis, kunde en middelen. Om deze energieopslag ruim uit te kunnen rollen, moeten energieopslagbedrijven voor wat betreft hun netto levering vrijgesteld worden van transportkosten. Dat is onze oproep aan Den Haag.
Energieopslag is noodzakelijk en in ons aller belang. Wij kunnen dit heel goed organiseren met GIGA batterijen. Maar de dubbele transportkosten die wij moeten betalen, staan een snelle uitrol in de weg.”