The Future of Energy Storage, Today

GIGA Storage is de “game changer” in grootschalige duurzame energieopslag. Energieopslag is essentieel in de duurzame energietransitie. Dit is het moment om te investeren in krachtige, solide en grootschalige batterijopslag:
Welkom bij GIGA Storage.

Project GIGA Rhino

Project GIGA Rhino, met een capaciteit van 12 MW, wordt het krachtigste energieopslagproject van Nederland:
een GIGA-batterij!

De batterij wordt in 2020 geplaatst op de locatie bij het testcentrum van de Wageningen University & Research te Lelystad, direct naast het windmolenpark Neushoorntocht.

Het primaire doel van deze batterij is om een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet te zetten. Dit doen we door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt.  Daarnaast wordt met behulp van de batterij het elektriciteitsnet gestabiliseerd. Project Rhino levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het afschakelen van de kolencentrales. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie.

Een crowdfunding-campagne start dit najaar via Duurzaaminvesteren. Als u op de hoogte gehouden wilt worden, vul dan uw gegevens in op het contactformulier.

 

Start stabilizing green energy

Nieuws

Wat we doen

GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag in Europa. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit.

Een van de gevolgen van de groei van de productie van hernieuwbare elektriciteit en de sluiting van kolencentrales is meer volatiliteit in de productie, met grote veranderingen in de levering van elektriciteit van het ene uur naar het andere. Opslag en controle van elektriciteit is onmisbaar voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

 

GIGA Storage heeft als doel om marktleider in Europa te worden in grootschalige energieopslag. Dit wordt gerealiseerd door strategische allianties aan te gaan met marktpartijen zoals dienstverleners en energiebedrijven.

 

Fragment “Onbalans elektriciteitsnet” NOS Journaal d.d. 5 mei 2018

Hoe?

Batterijen worden op strategische locaties in het elektriciteitsnet geïnstalleerd. De batterijen worden ingezet op de verschillende energiemarkten. Dit zijn energiemarkten, balanceringsmarkten en capaciteitsmarkten. Waarbij het uiteindelijk doel is om het elektriciteitsnet, gevoed met duurzaam opgewekte energie, in evenwicht te houden.

 

GIGA Storage exploiteert een unieke virtuele elektriciteitscentrale in de vorm van een GIGA batterij, waar energiebedrijven als een datacenter energieopslag kunnen inhuren om gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten in de energietransitie.

Balancering en frequentie ondersteuning

Duurzame bijdragen

De CO2-besparingen van het project Rhino worden berekend op 125.685.000 kg CO2 over de eerste tien jaar exploitatie. De CO2-besparingen omgezet in equivalenten zoals bomen, huishoudens en retourvluchten naar New York geven een helder beeld van de totale besparingen.

GIGA Storage zal 0,5% van de jaarlijkse netto-opbrengst aan de GIGA Foundation doneren. De GIGA Foundation gebruikt deze fondsen voor twee goede doelen:

  1. De bescherming van wilde olifanten/ neushoorns: stroperij en de illegale handel in Ivoor vormt nog steeds een bedreiging voor olifanten en neushoorns en is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, waardoor deze dieren in diverse landen met uitsterven wordt bedreigd. Het aantal olifanten is de afgelopen jaren met 8% per jaar gedaald, voornamelijk als gevolg van stroperij (bron, NRC aug 2016). GIGA Foundation doneert aan organisaties die zich inzetten voor het behoud van wilde olifanten en neushoorns.
  2. Een verder te voltooien project in lijn met de bevordering van duurzame energie en energieopslag in ontwikkelingslanden.

 

GIGA Storage richt zich op het belangrijkste doel van duurzame ontwikkeling: “duurzame en betaalbare energie”. Om het aandeel duurzame energie op een duurzame manier te vergroten, is energieopslag een onmisbare schakel. GIGA Storage investeert in energie-infrastructuur en schone energietechnologie voor de component opslag.

CO2-besparingen

(12,568,500 Kg CO2 per jaar)

Household

7.250

Trees

628.400

Return flights to New York

6.280

Team

Ruud Nijs is bedrijfseconoom en werkte vele jaren bij ABN AMRO, de Rabobank en bij een beursgenoteerd kunstmatige intelligentiebedrijf dat aan de Nasdaq genoteerd staat. Ruud Nijs is als CEO verantwoordelijk voor het algemeen beleid.

Lars Rupert heeft een zeer uitgebreide ervaring in structurering, fusies en overnames. Hij is betrokken geweest bij vele (her) financieringsprojecten en het opzetten van internationale investeringsfondsen en investeringsstructuren. Lars is als CFO verantwoordelijk voor financiën en juridische zaken.

Maarten Quist is duurzaam ondernemer op het gebied van innovatieve en duurzame projecten. Hij is ontwikkelaar van het eerste energievrije hotel Breeze en initiatiefnemer van verschillende gerealiseerde Energy Service Company’s. Maarten is als CMO en Business developer verantwoordelijk voor marketingcommunicatie en projectontwikkeling.

Raad van advies

Ruud Koornstra is oprichter van Tendris, Oxxio en NeWMotion. Hij is de eerste energiecommissaris van Nederland sinds 2017. Vanuit zijn functie als voorzitter in de adviesraad geeft Ruud gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks beheer van GIGA Storage

Project partners

Contact

THE FUTURE OF ENERGY STORAGE, TODAY

GIGA Storage is de “game changer” in grootschalige duurzame energieopslag. Dit is het moment om te investeren in krachtige, solide en grootschalige batterijopslag!